Jezovitova
 • Aktuálne
 • O nás
 • Ponuka
 • Odkazy
 • Médiá
 • Kontakt
 • Profiloplastika

  Brada
  Prečnievanie brady má veľký vplyv na tvárovú symetriu. Prečnievajúca brada pôsobí dojmom sily a mužnosti,menšia dozadu ustupujúca brada navodzuje opačný dojem. Ideálne je, keď vertikála spustená od koreňa nosa sa dotýka najvyčnievajúcejšieho bodu brady. U žien je estetické i malé ustupovanie u mužov zase malé prekročenie tejto línie.

  Nos
  Dĺžka nosa je definovaná ako vzdialenosť z bodu medzi obočím po hrot nosa. Je vnímaná ako estetická vtedy, keď je približne rovnaká ako vzdialenosť od koreňa ku krídlu nosa. Dôležitý je aj uhol medzi hornou perou a špičkou nosa. Esteticky najlepšie je vnímaný uhol 90-110. Pod 90 tieni špička nosa hornú peru a nad 110 stupňov sa otvára pohľad do nosných dierok.

  Pera
  Z profilu javí horná pera ľahkú prominenciu nad dolnou perou, dolná pera sa dotýka vertikály spustenej z bodu medzi obočím. Esteticky vyhovuje aj vtedy, ak sa dotýkajú vertikálny obe pery prípadne ak dolná pera u muža ľahko prominuje.

  < Späť na ponuku