Jezovitova
 • Aktuálne
 • O nás
 • Ponuka
 • Odkazy
 • Médiá
 • Kontakt
 • Rhinoplastika

  Tvar a veľkosť nosa má silnú genetickú predispozíciu. Jeho umiestnenie na tvári ho predurčuje k pozícii dominanty. Vonkajší pozorovateľ našej tváre opticky automaticky a podvedome hodnotí pomery jej rôznych častí až ho napokon upúta tá najvýraznejšia. Ak je to nos je to považované za nevýhodu a to hlavne u žien, no v extrémnych prípadoch aj u mužov. Oči, pery a sympatická šírka líc sa dostávajú do úzadia. To sú dôvody, pre ktoré nás naši klienti vyhľadajú.


  rhinoplastika.pngGenetická dysharmónia môže byť rôzneho charakteru.Napríklad silná kostra nosa, ktorá sa z profilu prejaví vo forme nadbytku na chrbte nosa-väčším či menším hrbom. Opakom je nedostatočne vyvinutá kostra nosa so sedlom v profile nosa. Ďalej je to guľatá, či poklesnutá alebo naopak príliš zdvihnutá špička nosa, široké krídla, priveĺké nosné dierky a podobne.

  Rhinoplastika preto nie je univerzálna, ale individuálne prispôsobená operácia. Rhinoplastika patrí medzi najcitlivejšie operácie. Od operatéra vyžaduje excelentú presnosť.I napriek snahe plastických chirurgov je rhinoplastika najčastejšiou operáciou, ktorá sa  koriguje v druhom sedení.


  Veľmi dôležitou súčasťou rhinoplastiky je osobná konzultácia. Pri nej sa zosúladia požiadavky klienta/ky/ a plastického chirurga. Je veľmi dôležité vedieť, že plastický chirurg je pri plánovaní a realizácii operácie limitovaný prirodzenou anatómiou tváre, tak, aby výsledok nepôsobil napríklad komicky. Operujeme Klientov s ukončeným rastom tvárového skeletu,v opačnom prípade by bol, výsledok nekontrolovateľný. U žien situujeme termín operácie do obdobia mimo menštruácie.

  Cieľom zmenšenia a úpravy nosa optické zvýraznenie očí, pier, líc a celkové omladenie čŕt tváre. Operácia prebieha štandardne v lokálnej anesthézii, výnimočne preferujeme celkovú anesthéziu.

  K operácii vyžadujeme predoperačné vyšetrenie. Samotná operácia trvá 1-2 hodiny a následne je vhodná hospitalizácia do nasledujúceho dňa. Pooperačný priebeh po úspešnej operácii býva nebolestivý, no dyskomfortný, kvôli tamponáde a opuchu sliznice. Tamponádu ostraňujeme na druhý deň, opuch sliznice pretrváva dlhšie a dýchanie je tým sťažené.

  Rekonvalescencia trvá 2 týždne, počas nosenia vonkajšej fixácie nosa. Po zložení fixácie je možné normálne fungovať. Krvné výrony a opuchy vymizli, dýchanie nosom sa upravuje. V skutočnosti však naďalej nebadane prebieha proces zrenia tkaniva nosa až po dobu 1 roka.

  Pred
  Po
  Pred
  Po
  Pred
  Po
  Pred
  Po
  < Späť na ponuku